Update over aanpassingen traject & aanmelddatum

Update | Vanwege de huidige maatregelen en situatie hebben ook wij ons traject een beetje aan moeten passen. Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van de masterclasses en het traject te waarborgen, vandaar dat deze naar alle waarschijnlijkheid plaats zullen vinden in September.
Wat verandert er daardoor verder? 
  • De uiterste aanmelddatum wordt opgeschoven naar 31 mei. Huidige aanmeldingen blijven uiteraard staan!
  • De genomineerden worden op 30 juni bekend gemaakt door onze jury.
  • Tussen de genomineerden én de finalisten wordt pas onderscheid gemaakt tijdens de uitreiking op 4 oktober zelf. Dit i.v.m. de korte aanloopperiode.
Dus heb jij je nog niet aangemeld of wil jij nog een onderneemster aanmelden? Dan heb je dus nog 31 dagen extra hiervoor gekregen, de rien!
Klik hier om jezelf of een onderneemster aan te melden.